Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tuẩn
 2. CCCD/Mã thẻ: 084072008050
 3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1972
 4. Địa chỉ: ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 3. 000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 120.438đ, năm 2019: 119.412đ, năm 2020: 203.976đ, năm 2021: 77.406đ ( Tổng lợi nhuận: 521.232đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 242.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền: 0 đồng
 6. Nợ còn lại: 242.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc: 242.000 đồng
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên