Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Kim Định ( Kim Thị Hiên)
 2. CCCD/Mã thẻ: 084157003855
 3. Ngày tháng năm sinh: 1957
 4. Địa chỉ: ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 05/02/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ, năm 2022: 27.128đ ( Tổng lợi nhuận: 200.872đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 3.849.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền: 3.849.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 0 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc BVTV :
 • Lúa giống:
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa 
  • Số lượng: 
  • Giá: 
  • HTX Thanh toán: 

quy định sử dụng thẻ thành viên