Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Thạch Thị The
 2. CCCD/Mã thẻ: 084171007782
 3. Ngày tháng năm sinh: 1971
 4. Địa chỉ: ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ (Tổng lợi nhuận: 173.744đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 26.360.000 đồng ( trong đó nợ vụ ĐX 21-22: 13.985.000 đồng)
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền VTNN: 9.000.000 đồng ngày 14/10/2022.
 6. Nợ còn lại: 17.360.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 10.995.000 đồng
 • Thuốc vụ HT 2022: 1.380.000 đồng
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên