Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Huỳnh Thị Diệu
 2. CCCD/Mã thẻ: 3343456
 3. Ngày tháng năm sinh: 1979
 4. Địa chỉ: ấp Cây Gòn,  xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 28/5/2021
 7. Lợi nhuận ( Tổng lợi nhuận: 0đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 29.081.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại: 29.081.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 22.781.000 đồng (trong đó nợ cũ là 10.161.000 đồng)
 • Thuốc BVTV vụ HT 2022: 6.300.000 đồng
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên