Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Mạch Long Bạc
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 1955
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng , huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 27/4/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: 51.604đ

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 7.795.000đ
 4. Công nợ trạm bơm vụ HT 2022: 560.000đ
 5. Thanh toán tiền: 7.795.000đ
 6. Nợ còn lại: 560.000đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 7.795.000 đ
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên