Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Đáo
 2. CCCD/Mã thẻ: 084051002689
 3. Ngày tháng năm sinh: 1951
 4. Địa chỉ: ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 15/5/2017
 7. Lợi nhuận năm: đã rút lợi nhuận

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 2.160.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiềnNTNN: 1.080.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 1.080.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 2.160.000 đồng
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên