GẠO RẠCH LỌP TIỂU CẦN

Trà Vinh là một tỉnh của đồng bằng Sông Cửu Long. Với ba dân tộc Kinh – Hoa –
Khmer cùng sinh sống mang lại bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Trà Vinh được coi là
mảnh đất màu mỡ thích hợp cho việc trồng lúa nước. Năm 2019 sản xuất lúa ở tỉnh Trà
Vinh được coi là cây trồng chính của tỉnh với diện tích đất trồng lúa khoảng 91 ngàn ha
chiếm 62% diện tích sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng năm 2019 là 224.348 ha,
năng suất 5,59 tấn/ha, sản lượng đạt 1,254 triệu. Hiện nay, tình hình sản xuất lúa gạo ở
Trà Vinh ngày càng được cải thiện chất lượng lúa được đánh giá cao trên thị trường. Tỉnh
đã khảo nghiệm các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao để khuyến cáo sản
xuất đại trà, vận động nông dân sử dụng giống lúa mới chất lượng cao, những giống
lúa mới này chống chịu tốt với hạn, mặn, thút đẩy sự phát triển các loại giống theo
nhu cầu của thị trường xuất khẩu để từng bước chuyển sang canh tác lúa có chất lượng
cao, đặc biệt là các giống đặc sản phục vụ tiêu dùng trong nước và các thị trường có
tiêu chuẩn cao.
Tình hình phát triển kinh tế ở Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tuy không tăng
trưởng nhanh như các huyện khác nhưng trong nông nghiệp đã nhiều sự chuyển đổi
để phù hợp với địa hình, khí hậu với các loại cây trồng. Với mô hình tăng vụ sản
lượng lúa cũng ngày càng tăng, nhiều giống lúa mới đạt chất lượng và sản lượng cao,
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên vẫn còn một số khu
vực khó khăn do tình trạng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, hệ thống giao thông không
thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.


Nhận thấy tình hình sản xuất của người dân trong vùng cũng còn những khó
khăn, nguồn đầu ra của nông sản không ổn định, giá thành phụ thuộc nhiều vào thương
CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp
lái, hợp đồng giao kết nhỏ lẻ không đảm bảo quyền lợi cho người nông dân. Từ
những thực tiễn của địa phương Ông Huỳnh Đăng Khoa đã thành lập Hợp tác xã nông
nghiệp Rạch Lọp. Từ năm 2016 đến nay, qua 05 năm hoạt động, Hợp tác xã (HTX) nông
nghiệp Rạch Lọp, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đã phát triển mới 159 thành viên, nâng
tổng số thành viên của HTX hiện nay là 519 thành viên. Nhiệm kỳ mới 2021 – 2025,
HTX phấn đấu phát triển đạt 700 thành viên.