Category

Chưa phân loại
Trà Vinh là một tỉnh của đồng bằng Sông Cửu Long. Với ba dân tộc Kinh – Hoa –Khmer cùng sinh sống mang lại bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Trà Vinh được coi làmảnh đất màu mỡ thích hợp cho việc trồng lúa nước. Năm 2019 sản xuất lúa ở tỉnh TràVinh...
Read More

Bình luận gần đây

    Our Works