Thông tin thành viên

 1. Họ và tên :Nguyễn Văn Lâm
 2. CCCD/Mã thẻ: 084060008596
 3. Ngày tháng năm sinh: 1960
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500,000đ
 6. Ngày tháng góp vốn:27/4/2017
 7. Lợi nhuận năm 2017: 40.830đ, năm 2018: 20.073đ, năm 2019: 19.902đ, năm 2020: 33.996đ, năm 2021: 12.901đ (Tổng lợi nhuận: 127.702 đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0.95ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 5.727.000đ
 4. Công nợ trạm bơm vụ HT 2022: 760.000đ
 5. Thanh toán tiền: 5.727.000đ
 6. Nợ còn lại: 760.000đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 3.145.000 đ
 • Thuốc: 2.582.000 đ
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV vụ HT 2022, giống lúa OM 5451
  • Số lượng: 1.773 kg
  • Giá: 5.650 đ/kg
  • HTX Thanh toán: 10.017.450 đ

quy định sử dụng thẻ thành viên