Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Đinh Văn Ẩn
 2. CCCD/Mã thẻ: 084067008536
 3. Ngày tháng năm sinh: 1967
 4. Địa chỉ: ấp Te Te I, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/4/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ, năm 2022: 27.128đ (Tổng lợi nhuận: 200.872đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1.2 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 12.285.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền: 12.285.000 đồng.
 6. Nợ còn lại: 0 đồng
 7. Rút lợi nhuận 
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 12.285.000 đồng 
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên