Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Giảng Văn Phì
 2. CCCD/Mã thẻ: 084070014670
 3. Ngày tháng năm sinh: 1970
 4. Địa chỉ: ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 5/10/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 20.073đ, năm 2019: 19.902đ, năm 2020: 33.996đ, năm 2021: 12.901đ, năm 2022: 13.564đ( Tổng lợi nhuận: 100.436đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 1.065.000 đồng.
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại: 1.065.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 1.065.000 đồng.
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên