Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Thạch MaRi
 2. CCCD/Mã thẻ: 084074008801
 3. Ngày tháng năm sinh: 1974
 4. Địa chỉ: ấp Sáu, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ ( Tổng lợi nhuận: 173.744đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 18.243.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền: 0 đồng
 6. Nợ còn lại: 18.243.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên