Thông tin thành viên

 1. Họ và tên : Triệu Văn Thống
 2. CCCD/Mã thẻ: 084076009854
 3. Ngày tháng năm sinh: 04/02/1976
 4. Địa chỉ: ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 5.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 16/05/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: 129.010đ

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 16.240.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền vtnn vụ HT 2022: đã thanh toán 16.240.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 0 đồng
 7. Rút lợi nhuận năm 2021: 129.010 đồng
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 10.650.000 đồng
 • Lúa giống
 • Thuốc BVTV vụ Ht 2022: 5.590.000 đồng
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ