Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Trần Văn Khởi
 2. CCCD/Mã thẻ: 084082000203
 3. Ngày tháng năm sinh: 1982
 4. Địa chỉ: ấp Cây Gáo, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 6.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 25/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: 154.820đ

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận: 
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • VTNN:
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên