Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
 2. CCCD/Mã thẻ: 084082008708
 3. Ngày tháng năm sinh: 1982
 4. Địa chỉ: ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 05/08/2017
 7. Lợi nhuận năm 2017: 54.440đ, năm 2018: 40.146đ, năm 2019: 39.804đ, năm 2020: 67.992đ, năm 2021: 25.802đ ( Tổng lợi nhuận: 228.184đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 2.5 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 22.823.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền VTNN vụ Ht 2022: 22.823.000 đồng
 6. Nợ còn lại: 0
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân vụ HT 2022: 13.750.000 đồng
 • Thuốc vụ HT 2022: 7.330.000 đồng
 • Lúa giống vụ HT 2022: 1.688.000 đồng
 • Mụn dừa: 55.000 đồng
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV vụ HT 2022, giống lúa ST25
  • Số lượng: 2.120 kg
  • Giá: 7.500 đ/kg
  • HTX Thanh toán: 15.900.000 đồng

quy định sử dụng thẻ thành viên