Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Trí Thức
 2. CCCD/Mã thẻ: 084088000238
 3. Ngày tháng năm sinh: 1988
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 24/02/2021
 7. Lợi nhuận năm 2021: 34.403đ 

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 0.4 ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 6.098.000đ
 4. Công nợ trạm bơm: 320.000đ
 5. Thanh toán tiền: 6.418.000đ
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 2.980.000đ
 • Thuốc: 3.118.000đ
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV: 15.022.500đ
  • Số lượng: 2.003kg
  • Giá: 7.500đ/kg
  • HTX Thanh toán: 15.022.500đ

quy định sử dụng thẻ thành viên