Thông tin thành viên

 1. Họ và tên : Trần Văn Khánh
 2. CCCD/Mã thẻ: 334188428
 3. Ngày tháng năm sinh:20/3/1984
 4. Địa chỉ: ấp Te Te II, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 50.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 23/5/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: đã rút lợi nhuận

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa: 0,6ha
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận: 1.290.100 đ.
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • VTNN:
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên