Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Sơn Sy
 2. CCCD/Mã thẻ: 334494288
 3. Ngày tháng năm sinh: 1960
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 11/06/2017
 7. Lợi nhuận năm 2017: 81.672đ, năm 2018: 80.292đ, năm 2019: 79.608đ, năm 2020: 135.984đ, năm 2021: 51.604đ (Tổng lợi nhuận: 429.160đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 2.734.000đ
 4. Công nợ trạm bơm vụ HT 2022: 800.000đ
 5. Thanh toán tiền: 2.734.000đ
 6. Nợ còn lại: 800.000đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 1.820.000đ
 • Thuốc: 914.000đ
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV vụ HT 2022, giống lúa OM 5451
  • Số lượng: 3.552 kg
  • Giá: 5.650 đ/kg
  • HTX Thanh toán: 20.068.800đ

Quy định sử dụng thẻ thành viên