Thông tin thành viên

 1. Họ và tên : Kiều Quốc Việt
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 06/01/1979
 4. Địa chỉ: ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 1.500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 16/05/2017
 7. Lợi nhuận năm 2021: 38.703đ

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận năm 2021:38.703đ 
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên