Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Lê Thanh Liêm
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 1966
 4. Địa chỉ: ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp:1.000.000 đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 16/04/2018
 7. Lợi nhuận năm 2021: 25.802 đ

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa: 1ha
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN: 20.227.000đ
 4. Công nợ trạm bơm: 800.000đ
 5. Thanh toán tiền: 21.027.000đ
 6. Nợ còn lại: 0đ
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân: 11.555.000đ
 • Thuốc: 5.507.000đ
 • Lúa giống: 3.165.000đ
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng: 3.471kg
  • Giá: 7.500đ/kg
  • HTX Thanh toán: 26.032.500đ

quy định sử dụng thẻ thành viên