Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thích
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh: 1980
 4. Địa chỉ: ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 500.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 26/06/2017
 7. Lợi nhuận năm:

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa
 3. Công nợ VTNN vụ HT 2022: 4.200.000 đồng
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại: 4.200.000 đồng
 7. Rút lợi nhuận
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • Phân
 • Thuốc
 • Lúa giống vụ HT 2022: 4.200.000 đồng
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

quy định sử dụng thẻ thành viên