Thông tin thành viên

 1. Họ và tên: Trần Văn Cường
 2. CCCD/Mã thẻ: 
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Địa chỉ: ấp Te Te I, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 5. Số tiền góp: 2.000.000đ
 6. Ngày tháng góp vốn: 29/4/2017
 7. Lợi nhuận năm 2017: 108.880đ, năm 2018: 80.292đ, năm 2019: 79.608đ, năm 2020: 135.984đ, năm 2021: 51.604đ (Tổng lợi nhuận: 456.368đ)

Thông tin khác

 1. Diện tích lúa
 2. Diện tích dừa: 
 3. Công nợ VTNN
 4. Công nợ trạm bơm
 5. Thanh toán tiền
 6. Nợ còn lại
 7. Rút lợi nhuận: 
 8. Tăng vốn góp
 9. Đã rút vốn

Dịch vụ sử dụng

 • VTNN:
 • Mụn dừa
 • Mua gạo
 • Mua lúa TV
  • Số lượng
  • Giá
  • HTX Thanh toán

Quy định sử dụng thẻ thành viên